Weblog: Maffia-methoden

lotus-vs-virgin-d11eur2461.jpg.630x420_q85
Bernie Ecclestone is een eersteklas-opportunist, die nooit iets zegt als hij er zelf niet beter van wordt. Voorbeelden te over. Nu wil hij ineens drie auto’s per team toestaan, iets waartegen hij voor­heen altijd was gekant. Waarom zou hij overstag zijn ge­gaan?
Even terug naar 2010. Toen was er behoefte aan verse aanwas, omdat het startveld door het wegvallen van Honda en Toyota gedecimeerd dreigde te worden (allemaal vanwege de hoge kosten, dus niets nieuws onder de zon). Drie debutanten-met-potentieel werden toen hooghartig door Ecclestone de deur gewe­zen, voorna­melijk omdat ze weigerden om de door hem ver­plicht gestelde Cosworth-motoren te gebrui­ken. Reken maar dat Eccles­tone daar financieel zéér bij gebaat zou zijn.

In plaats daar­van strikte hij drie ‘groentjes’ (Virgin, HRT en Lo­tus), die het met meer enthousiasme dan verstand wel met die waar­deloze maar goedkope Cos­worth-moto­ren wilden probe­ren. Het armlastige Willi­ams bezweek ook voor deze deal, presteer­de in 2010 niets en toonde daarmee aan dat die moto­ren in­derdaad niet deug­den.

Dat alles gebeurde onder de het mom van een plan voor een ingrij­pende ‘budget capping’ voor 2010, waar­over toen uitvoerig met de teams werd ge­sproken. Uit die ge­sprek­ken kwam echter niets nuttigs voort, zodat die drie groen­tjes zich in 2010 zagen geconfronteerd met tegenstan­ders die allemaal vijf of zes keer zoveel geld te beste­den hadden (én dus ook nog eens betere motoren had­den).

Om die drie nieuwelingen niet gelijk al in het eerste jaar de gordijnen in te jagen werd een nieuwe, schijnbaar gunsti­ge (namelijk vanaf plaats 10 beginnende) WK-puntentelling ingesteld. Het haalde alle­maal niets uit, want zelfs een tiende plaats was voor deze begin­ners te hoog gegrepen. HRT is inmiddels allang ter ziele en Virgin (nu Ma­rus­sia) en Lotus (nu Ca­ter­ham) bijna.

Ecclestone vindt na vijf jaar aanmodderen eindelijk de euvele moed om het startveld te saneren door indi­rect Cater­ham, Marussia en mis­schien ook nog wel andere teams een rotschop te verkopen. Indirect? jawel, want hij kan het natuurlijk niet verkopen door deze teams openlijk een rotschop te verkopen. Nee, dit gebeurt op een achterbakse wijze de maffia waardig.

Er zijn twee voor de hand liggen­de scenario’s om een en ander langs een omweg te ‘regelen’: ofwel door teams toestemming te geven om drie in plaats van twee auto’s in te zet­ten (wat nu gebeurt) ofwel door customer teams (klantenteams) toe te staan. Na­tuurlijk is een Marussia of een Caterham volmaakt kansloos tegen een derde Ferrari of Mer­cedes. Het enige dat er daarom verder nog moet gebeuren is een nieuwe clausule in het reglement opnemen, waarin staat dat iedereen in Q1 welkom is maar dat er op de startopstelling slechts plaats is voor maximaal 22 auto’s. Reken maar dat de lol er voor de eeu­wige niet-kwalificeer­ders heel snel af is.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: